Tuesday, February 26, 2008

...but deliver us from evil...

LIMANG ulit ‘kako sa maghapon at magdamag na mag-aalay ng panalangin o solat ang talagang Muslim kay Allah, may mga pagkakataon nga na nakakasabay sa pampublikong sasakyan ang mga masugid sa pagsolat, hawak ang tasbih o dusaryo’t maglalagak ng alay na dalangin habang nasa kalagitnaan ng impiyernong trapiko… malas pala ang taguri sa bawat butil ng dusaryo at tala-talaksang malas ang naililigpit, pinapawi sa paulit-ulit na untag (nudge with a kick) at antig (cause to budge with a nudge) ng pagsolat.

Mauunawaan na kahit ni Allah, Ama, Yahweh, Brahma or any of the zillion non-generic appellations tacked on to the divine that circumstances like being stuck in traffic don’t allow the supplicant to go through the ablutions and physical exertions of conventional solat. Its cunt thought… ehek, I mean the reverent thought is what counts.

By the way, a regimen of prayers does insane alchemy to body secretions; the supplicant in earnest may sometimes sweat blood or cause a faintest whiff of sandalwood, cedar or attar of roses to permeate skin pores that routs cosmetics outfits cranking up marketable products meant to extirpate body odors or exacerbate such evil malignancies as the functions of sweat glands.

Pinakamalupit nga pala ‘yung ibinubuga ngayon sa patalastas pantelebisyon ng Lucky Me instant mamisolat ‘yon! “Thank You po!” ang makailang ulit na inuusal na parang mantra niyong paslit sa bawat pihit ng pangyayari sa kanilang mag-ina na sagsag pauwi habang may papalapit na unos… kamukat-mukat, sa ama pala napulot ng bata ang ganoong refreshingly thankful attitude to an Omnipresence that guides the destinies of men and nations, whew!

Hasn’t it dawned yet na kahit ilublob sa pabrika ng body deodorant at isalang maghapon sa beauty spas nina Dr. Vicki Belo at Dr. Pie Calayan ang sinuman, aalingasaw pa rin ang panloob na kabulukan, we tab it conveniently as “corruption” these days but was once tacked to both bodied and disembodied spirits as innocuously “unclean”?

Call me Re-legion for we are many… O, ‘di ba ganoon ang bunghalit ng mga nahihintakutang kawan ng mga demonyo bago sila naitaboy sa pulutong ng mga nanginganaing baboy na tuluyang tumalon sa bangin?

Kung saan-saan na umabot ‘tong pagsisiwalat na tugon sa reklamo ng ikatlong anak, umaalis daw sa kanyang Makati work station ng 1800, darating sa pamamahay ng mga 2200 matapos ang apat na oras na pagpapatubo ng talaba, taliptip, at tahong ng mga sasakyan sa agos ng trapiko. Stressful daw ang ganoong araw-araw na uwi.

Kaya naisiwalat nga ang tungkol sa solat, an all-too mundane regimen that can be plied if stuck up in traffic. Sa diwa kasi nakatahan ang deva, the divine— action words are called pandiwa dahil bawat pagkilos ay may nakasubaybay na diwa or spirit so it’s a strength-boosting regimen to be in touch with the divine…that eases stress and if a samurai does a sort of dry firing with a hundred or thousand cuts of his sword in a day to amass truckloads of muscle memory that can be unleashed in just one lethal cut on an adversary in an instant mami, it pays to amass truckloads of that which nourishes the spirit, cleanses unwanted body odors, shrinks hemorrhoids without surgery, shoos off carcinoma in one’s offal, brings damnable end to lousy telenovelas and curses the core and squeezes off the cojones of potential hold-up men… even the strategy guru Sun Tzu had it down pat… every fight begins in the spirit…

Pampoder o pakain sa taglay na agimat ang tawag sa ganito ng mga may iniingatang kung anu-anong hiwa’t hiwaga sa katawan, sila ang maysabi na tularan daw ang mga dahon ng sampalok at akasya, each pair of leaves closes together in an attitude of prayer at angelus to offer thanks to the Maker.

O ‘di ba nagtatapos ang Ama Namin or Pater Noster in that death wish on the incumbent Malacañang bedspacer, “but deliver us from evil… for thine is the kingdom and the power and the glory forever?”

Amen.

No comments: