Saturday, March 07, 2009

Paala’la’y gamot sa taong nakakalimot

Rogelio G. Mangahas wrote:
DONG, nilalabanan ko ang grabidad ng kalimot kaya yata ako napuwersa ni Mila Aguilar na magmember dito. Di ko pa gaanong alam ang mga detalye nito kaya incomplete ang mga entries, kung baga.

Dong Ampil de los Reyes wrote back:
SA tuos ng advertising industry, mahigit sa $15 bilyon ang halaga ng puwang sa gawing kanan ng sama-samang profile ng umaabot na sa 5 milyong tao na nakaanib sa Facebook—na mas astig talaga at mataas ang antas kaysa Friendster, kahit sa DesktopDating na pawang social network engines sa Internet.

Talagang napakaraming saklot ng lungkot saanmang lukot at kuyukot ng mundo. Kaya nagsulputan pati sa Internet ang mga lunan o website para mapagkunan ng kausap sa panulat, katipan sa pagtatagpo, kalaguyo, kasiping, kasumping o kasabwat sa kinagigiliwang gawain.

Mantakin naman, kabilang na ang kartada nating dalawa sa bunton ng mga kartada sa Facebook—mga hilatsa ng pagmumukha, larawan, tala, at samut-saring kuntil-butil na maisasalpak. At ang kapirasong puwang sa may kanan ng Facebook profile, nagkakahalaga ng $15 bilyon… sa timbangan ng halaga, dapat lang na tapatan din ng katumbas na halaga.

Teka, dekada 1980 pa lang, umiinom na ang katoto nating Edgardo M. Reyes (Sa Mga Kuko ng Liwanag, Laro sa Baga, Bangkang Papel sa Dagat ng Apoy, atbp. marikit na nobela’t maikling kuwento) ng lecithin supplements. Para masalag ang daluhong ng kalimot at manatiling may talim-balisong ang isipan.

Naitala ko nga pala sa aking Facebook profile ang mga pagkain na mayaman sa lecithin—na choline nga ang taguri sa ngayon… uulitin ko na lang, saka dadagdagan ng iba pang pagkain:

To create acetylcholine (Ach), DMAE (dimethylaminoethanol) works with choline. Ah, the brain turns up neurotransmitters with choline, so needful a nutrient for overall brain health and functioning. When there’s not enough choline intake in your diet, the brain swipes it from other parts of your brain-- why, it starts eating itself alive to keep on doing vital functions like heart and lung regulation.

You need at least 35 mg of DMAE a day. Fish is a good food source, especially sardines and anchovies—oo, kahit mga mumurahing tunsoy, tinapang Salinas, dilis at bagoong!

Healthful levels of choline intake: 425 mg a day for women; 550 mg for men; and as much as 1500 mg a day if you’re a senior citizen. Best food sources of choline are (in mg per 100 g of food):
Raw egg yolks – 682
Beef liver -- 418
Whole cooked eggs – 272
Chicken liver – 290.
Wheat germ --152
Bacon --125
Pork --103

A choline metabolite, betaine should also be considered for intake. Foods with the highest betaine concentrations per 100g:
Wheat bran—1506
Wheat germ—1395
Spinach—725

Mga ganitong uri ng sulatin ang natotoka ngayon sa ‘kin ng isang pasulatan sa Makati… masayang gawain. Nadaragdagan ang nahahango kong kaalaman.

--hellspawnshop@hotmail.com

Thursday, March 05, 2009

Right to retort left to extort

DALAWANG linggo daw na inalimura
Nitong pahayagang para bang maruya—
Apoy sa ilalim walang patumangga
Sa ibabaw naman, kulo ng mantika.

At nang mapika nga itong mambabatas
Nais makaresbak, agad bumalangkas
Nito ngang kakatwang panukalang batas—
Balita’t malita dapat na parehas!

Kapag binatikos si Senador Kumag
O si Gunggongressman ay aming kinaldag
Pahina o airtime hitang ibubukas—
Kumag at gunggong man.. dapat makaroskas...

Mungkahing tit for tat kapag pinairal
Ang krimeng libelo baka raw matanggal
Totoo’t palpak mang hayag na paratang
Pwede nang irambol sa pahina’t airtime

Ang katoto naming mga kartunista
May kiliti’t anghang kapag bumibira
Kapirasong puwang kung reresbakan pa
Pati comic relief… makakadismaya.

Halimbawa na lang itong “Pugad Baboy
Bakbakan ba naman ang mga diktador?
Unano’t pandak daw at may pagkaulol
Santambak na pygmy agad ang nasapol…

Pa’no kung mainis silang mga pandak,
Lalo na nga silang megalomaniac?
May talipandas ngang naging talipandak
Na hanggang sa ngayon ay namamayagpag…

Ano nang cartoon strip ang ibubulaga
O pansamantalang papalitan kaya?
May sense of ill-humor o makakasuya
Kapag humirit na iyong tinutuya?

(Pero sa totoo, mas nakakatawa
Pati talumpating binibigkas nila
Second thought o utot man ang ibubuga
Maaaliw tayo—talagang talaga!)

Ah, the right to reply ibigay sa diyablo
Upang maihayag ang mga numero—
Iyong kumbinasyong tatama sa lotto
Upang sambayanan, instant milyonaryo!

--hellspawnshop@hotmail.com

Wednesday, March 04, 2009

Square meal, round tummy

Kuro ng anak sa doodles11006@gmail.com:

A FELLOW warned me that I’m getting bigger and told me to exercise more, some say I look healthier than I was last year when they first saw me. At 65 kilos I think it’s healthy, right? I'm still doing something about my tummy. You were right it’s easy to get big but hard to trim down. I’ve lessen my intake of carbs but it’s not working fast enough. I want my abs back. Mabigat ba ang Apo mo? Simulan mo na kasi ilakad para ma- exercise, ha-ha-ha-ha. I always refer to her as Musaba as dubbed by Aaron. Can’t you send some pics of the kittens before they are to be sentenced outside by Mama especially the white kitten you mentioned?

Turo ng ama sa tagakataga@yahoo.com:

AT 10 stones wrapped on a delicate bone structure, that’s not really fab—flab that’s what. All it takes to snap any rib encaging the heart like pretzel is one PSI—a pound per square inch of pressure. You’ve got to say adios to adipose... or you just continue inflicting undue torture on your heart with the slow build of flab pressure.

Trimming down isn’t about lopping off calorie intake—no, not dumping three square meals on a round tummy. What counts is spreading out intake of quality carbohydrates in five wee meals, yeah, you read right: five.

And when I say quality carbohydrates, I’m talking about unpolished cereals-- say, rolled oats with the unsightly dirt-looking bran tacked on each grain, crushed whole wheat, unpolished rice… Include kamote, gabi, yams like ubi and tugui—their long-chain biochemical make-up is nothing short of wonderful that even our innards can appreciate… it takes longer time for the enzymes and such gastric juices in our insides to work on these complex carbohydrates… so we feel full for longer periods…

And they spawn no spike in the body’s blood sugar level after ingestion… this is the beauty of slow food. On sekantot, oops, second thought, ingestion’s just like lovemaking, to be done in solemn adagio, like that ponderous cadence of Johann Pachelbel’s “Canon in D.”

Sobra na tummy, palitan na! Indeed the tummy area holds the dan tien, the body’s axis and center of gravity where every movement flows from. Washboard abs shouldn’t include the washing machine plunked on ‘em…

Kuo Yun-shen, the jian or master who perfected the peng ch’√ľan (an explosive push) or so-called “Demon Hand” spent three years of his incarceration doing a variant of the three-hugging position. His hands were in heavy chains, so taking that position—and doing the rhythmic breathing (count two, inhale; count eight, hold breath down to diaphragm level; count four, exhale) must have been agonizing.

Thanks to daily practice of that precursor to the “Demon Hand” my six-pack abs hasn’t bulged into a beer keg… Do that. You’ll even find out for yourself how chi or life force revitalizes, firms up your entire body.

Uh, the white kitten was named Miao Ze-dong.