Saturday, November 22, 2008

Pfft goes our Christmas gifts

Lahad ng anak sa doodles11006@yahoo.com:

WE joke about the oil tanker that got hijacked off Somalia. That tanker was Aramco's and it came from my area, ha-ha-ha. There goes our safety awards for December-- there are millions worth of oil in that tanker. Safety awards are keepsakes for employees from both Aramco and job contractors as reward for year-long observance of safety rules. I got a cutlery set last year. Looks like a cellphone will be this year’s giveaway. But I'm rooting for an external memory hard drive or a made-in-Germany hardware tool set.

Much talk was spent among us on why the supertanker Sirius Star was not armed. The route it took was dangerous and the tanker was the biggest Aramco has. This business of hijacking and kidnapping is nearly everywhere, ha-ha-ha. Nakaka-bad trip ang Senate investigation kay Joc-joc Bolante.

How is my niece doing? Is she ok now? Aaron also informed me that she was hospitalized, I thought she was with you guys most of the time.

I called in sick today-- my tonsils had been acting up and I better not push myself. Mahirap magkasakit dito lalo na 'pag taglamig na.

Luhod ng ama mula noqualmasabomb@yahoo.com:

THAT route passing through the Suez Canal is less costly in terms of time and fuel—that man-made canal provides such efficiencies, trenchant pirates provide multi-billion payment woes for Lloyds of London. Reports say it’s S.O.P for pirates in that part of the globe to take any vessel they wish to, why, they’re still holding 16 ships and more than 250 sailors, practically making a laughingstock out of George Wimp Bush’s global war against terror, pwe-he-he-he!

Yeah, no reprisals, no punitive or preventive measures, no surgical strikes on pirate lairs… pirates can enjoy their spoils and strike with impunity, unperturbed by NATO, the U.S. war fleets, and all sophisticated surveillance satellites hovering over those parts.

Ah, captive vessels like Sirius Star (that’s “dog star,” brightest orb in the celestial sphere) and furtive vassals like Joc-joc Bolante… Disco Volante (literally “spinning disk”), a vessel of villainy in the James Bond movie, “Thunderball” was blown to smithereens. Joc-joc is no whirling dervish but one who spins laughs for sick entertainment… sasambulat at magkakalasug-lasog din kaya siya? I’m not one to suggest a shift in inquiry tack, say, debriefing, outright tactical interrogation or pumping him up with sodium amythal prior to Senate hearings, mwa-ha-ha-haw!

La Mesa Heights, a village of some 50 homes right inside the La Mesa Dam forest reservation—that’s where Musa and her mom and dad will be residing for a few years or so. I’ve been telling her that we’ll catch fighting spiders and pit ‘em in combat, watch blazes of fireflies in the night, snare a stray chameleon or two, and put up patches of cherry tomatoes, holy basil, and herbs for cookery… Once a week, itinerant peddlers from Angat Dam which feeds the La Mesa water reservoir bring exotica like freshwater eels (kasili), silver perches (ayungin), native catfish, and salted boar and venison meat cuts… am I drooling? I’ve got some genteel friends living in that same village.

Over beers, I was told by one fair damsel of a friend there: “Our parents raised us to appreciate things that matter. A posh house to live in can’t rub off its posh into you. Expensive clothes, cars, gadgets, all that can’t infect you with a measure of self-worth. Fine eating on your table don’t provide you with a taste for the finest things… Our parents valued education, iba ang may pinag-aralan.”

Tag-init ng ulo dito, nagsisimulang sumakit ang mga bulsa, malapit na kasi ang Pasko-ho-ho-ho!

Monday, November 17, 2008

Hampas-lampas kay de la Paz

Mahirap nga namang mabimbang ni Misis
Kaya inako na ng kawawang pulis—
Si de la Paz lang ang tanging eurologist
Na sablay ang tangka sa perang naipit.

Kahit na si Misis ang siyang natutop
Maginoong Mister magkukusang-loob
Aako sa sala kahit pa mabulok
Sa pagkakapiit o pitpit ng beklog…

Kung sisipatin po bilang na six point nine
Milyon o posisyon na katakam-takam
Umaatikabo talagang kainan,
Inungkat pa natin at ibinuyangyang!

On my own better half, ganoon nga yata
Ang naging pag-amin na kanyang ginawa
O “on my own behalf” na ngang nagparaya
Upang ipagtanggol ang esposang mutya…

Ang euronary track inspection talaga
Napakabusisi at nakakapika!
Pati nakatagong katiting na pera
Tila mga hita—pilit ibubuka.

One hundred five thousand euros na nakalkal
Sana ay ginawang traveller’s checks na lang
Kahit saang customs man iyon mabungkal
Wala nang hinalang may tangkang illegal…

Misis ang natutop, Mister ang umamin
Hanggang sa Senado—Mister ang nadiin…
Misis ang nagpuslit, inako ni Mister
Mister ang sumabit, lusot si Kumander…

Tayong mga mister—kahit pa heneral—
Haharap saanmang igting ng labanan
Kahit Senate hearing pa ang pagtapunan
Susunod sa atas ng esposang mahal…

Kung tayo’y dadayo saan pa mang nasyon
Upang makatuklas: Clitourist attraction!
Esposa’y iwanan, tayo’y maglimayon
Ligtas pa tayo sa euro tract infection.

Nawa’y naging aral sa mga mahilig
Posisyong six point nine na kaibig-ibig
Magbitbit-gumamit niyong traveller’s chicks
Este, nagkamali… dapat traveller’s checks!

Wednesday, November 12, 2008

Tough finding a hermitage, Lao Lianben…

PANAHON ngayon ng purgis—mga purdoy na burgis—na mas masahol pa ang mga gawi’t ugali kaysa isinusukang batugang burgis nitong nakalipas na dekada 1970. ‘Yung purgis basyo na’ng bulsa, bangkarote pa’ng kukote— pampasikip lang sa Pilipinas, pabigat na pasanin ng lupain. Nabanggit mo sa isang kaibigan na meron kang kapitbahay na purgis ngayon…

Lilinawin ko: “kahanggan” ang wastong kataga, mali ang “kapitbahay.” Angkop ang kahanggan sa mga nasa hangganan ng kinatindigan ng bahay. Mismong si Hesukristo ang naglinaw sa katuturan ng “kapitbahay” sa kanyang kuwento ukol sa isang mapagkupkop na mula pa sa Samaria—o Sumeria yata na sinilangan ni Abraham, saklaw sa kasalukuyang panahon ng Iraq na ipinababoy nga ni George W. Bush para makamkam ang krudo nito.

As Christ had it put, being a neighbor is not a function of proximity but of propinquity— humans have different mind-sets that dwell in separate realms of the heart. You dwell in Zen, I dwell in Zen— hah, we’re neighbors. Even if you’re in ParaƱaque while I’m in San Jose del Monte.

Kahit iharap mismo si Jose Rizal na maghapon at magdamag na magsusulat lang ng bagong “Noli Me Tangere” o “El Filibusterismo,” tutuyain lang ng kahanggan mong gunggong. Alam kong maghapon at magdamag ka ring subsob sa iyong sining—para kang ermitanyo, ‘di ba?

Hindi matanggap ng mga bugok at batugang purgis ang ganoong gawi ng mapagpunyaging pamumuhay. Kaya katakut-takot na bantot ng palipad-hangin ang ibabalibag sa ‘yo, sa mga katulad mong walang humpay sa gawa.

Kahit naman ako ang bigyan mo ng obra—na kapit na kapit, umaangkop sa umiiral na katiwasayang Zen sa lawak ng pamamahay naming mag-anak—hindi ko matatanggap. Sa sining tanggulan ko kasi natuklasan ang kaigtingan at pagtitimpi ng Zen. Sa galaw, gawi’t gawa ko na lang masisilayan iyon, sa araw-araw na pamumuhay na mas matingkad at mataas ang antas ng kasiningan.

There’s this sinking feeling that you were put smack in those parts by Divine Providence as shimmering accent— to highlight the contrast between an inutile, barren, mindless blabbering existence of a purgis and your purpose-driven life. That cretin exists. You live.

Chickens cackle on their way to the slaughter; our battalions move on in silence, in triumph after triumph.

Mwa-ha-ha-haw!

Sunday, November 09, 2008

Pagliyag at paglayag

Lahad ni Marivi Verbo sa puwang ng Facebook:
SEE what I meant? You put an esoteric spin on something as simple as falling--you own the world.

Masaya palang matuto ng aikido kasama ang mga bata-- no fear, no questions: they just do it. Ako, it took me three (!!!) classes before I tuckered in, rolled and went for it. Siyempre masakit kasi nilabanan ko. Now I’m a fearless pro... of falling. I thought I was going to do kenjutsu, a la “Kill Bill” right away. Aba, e, I’m still getting to know the many muscles of my bod. Ang dami pala!!!

There is nothing as natural as falling. Nature-- that is, gravity-- owns us, rules everything.

I am reading you a lot these last two nights. You are a different person from 3-4 years ago. More so, these last two months, with our Musa in tow. Your sensibilities glow and it is affecting. Well, I’d like to see where your unica hija COULDN'T get you that your granddaughter will. There is indeed a god(dess?), LOL!!! Mwa-ha-haw...

Haplos sa noo para sa diwatang bata: tipong naengkanto ang lolo...

Lungad ni Dong Ampil de los Reyes sa tagakataga@yahoo.com:
MASAYANG matuto lalo na’t mga bata ang kasama sa mga aralin— uh, “in-form” is the operative phrase in being informed, that is, to be shaped or molded within from what we do without. Kenjutsu, that Nippongo term you plied literally means “art of awareness.” Ken refers to the mind honed to a cutting edge; “jutsu” is art— deadly jujutsu is nothing more than the “art of pliancy of growing bamboo.” Hindi naman talaga pamamaraan ang kenjutsu sa pagiging bihasa sa katana, tachi, tanto, keris, kujang, balisong, tabak, kuko, paa’t kamao o anumang anyo, hugis at hubog ng patalim… talagang inihahasa ang bawat himaymay ng laman sa kaalaman. There’s something sinfully, deliciously carnal in gaining knowledge that ennobles, enables.

O, kung ilang singkad ng panahon nang namamalagi ang diwa’t isipan sa tahanang katawan… pero sa aikido at mga kauri nitong sining pala masasaliksik ang samut-saring silid, singit, sulok, at bulwagan na himaymay at laman sa taglay na katawang tahanan… ah, to be really at home in one’s body… maligayang manirahan at lubusang tumahan ang sariling diwa sa angking katawan. Pansinin: tahanan… kapag inaalo ang umiiyak, masuyong sasabihan, “Tahan na…” Masaya talaga ang tahanan, napapawi doon ang pag-iyak.

And wielding the body as an instrument of mayhem and passions entail an emptying of the mind of its burdens.

There’s gravity tugging us at 32 feet per squared sec, giving one’s body its quantum of weight… but there’s levity— that storybook character Peter Pan defied gravity, took flight and soared on wings of happy thoughts… there’s even that character in a Thomas M. Disch sci-fi, “On Wings of Song” who took to the skies howling, uh, heavy metal… Gravity bears the body down. Levity allows the mind to take flight to the farthest reaches of space.

Gaya ng bathalang Zeus na nagsilang ng kabiyak na Hera mula sa kanyang bungo, nagagawa rin nating sumuong sa kagampan ng pagdadalang-diwata, ah, it’s equally painful to bear and give birth to a brainchild… sa dami ng mga inanyayahan mula Metro Manila, ‘yun lang mga tagabundok ng Montalban at Kalinga ang dumalo upang makilatis ang isa kong isinupling na dula na itinanghal kamakailan sa Luneta… tuwang tuwa sila sa nasaksihan at narinig… ligwak ang galak ko’t pinanood din ng dalawa kong supling na anak at manugang ang pagpapanumbalik sa kanilang “kapatid.” Pinakamalupit na narinig kong puna sa isang kabataang nanood: “Tindi ng utak ng sumulat nito!” Let’s say the brainchild has taken a life of its own and belongs to those who dote on it with the same passions that went into its lovemaking…

Through that brainchild, I’ve touched lots of hearts again—without slamming a knife hand through the rib cage.

Kalakip nito ang mga larawan ng kabiyak, apo’t anak… namumukadkad kapwa tulad ng kanilang lolo’t ama na inaangkin ng latag ng lupain na kanyang nililiyag at ng kalaguyong kalawakan na kanyang nilalayag. Nahahawa yata sila. Mwa-ha-ha-haw!